Ralleu


Lloc ideal per al qui recerca la calma i la tranquil•litat. El poble conserva una arquitectura homogènia, amb cases de pedres, de vegades d'esquist però més generalment de granit.

En efecte, abans hi havia una pedrera de granit que va proveir les pedres necessàries a la construcció del pont Séjourné, un dels ponts més cèlebres del Tren Groc. El nom de Ralleu, s'interpreta popularment com a « Relleu », ço és « batialles » (Conjunt de monedes, confits, fruita i altres llepolies que els padrins tiren a la mainada quan tornen del bateig).

Vila de Ralleu
Carrer Llarg 66 360 Ralleu
Tel : 04 68 97 04 00
Fax : 04 68 97 19 05
Email : mairie
.Ralleu@gmail.com