Parc Natural regional Pirineus Catalans


Parc Natural regional Pirineus Catalans... un territori d'excepció.

El territori del Parc Natural regional Pirineus Catalans

El Parc Natural regional Pirineus Catalans s'estén per 138.000 hectàrees del territori de la Cerdanya, del Capcir i de l'Alt Conflent, a Catalunya del Nord. Acull 64 municipis, on viuen si fa o no fa 21.000 habitants, i set reserves naturals. Travessat de banda a banda pel Tren Groc, que recorre d'ençà del 1910 els 62 km entre Vilafranca de Conflent i La Tor de Querol, d'altra banda el Parc compta 9 estacions d'esquí i 2 estacions termals.

Què és un Parc Natural regional?

El decret de l'1 de setembre del 1994 defineix la vida d'un parc natural regional com a « un territori  de fràgil equilibri amb patrimoni natural i cultural ric i amenaçat, sent objecte d'un projecte de desenvolupament fundat en la preservació i la valoració d'aquest patrimoni ». La creació dels Parcs naturals regionals fa part de les competències de les Regions. La seva creació reposa sobre un engatjament voluntari expressat pels municipis, després rellevat per la Regió fins a la classificació per l'Estat que atribueix la marca nacional. Aquestes diferents etapes en el procediment demostren bé la intervenció necessària de cada esglaó.

A França, des del 1967, existeixen territoris rurals amb patrimoni natural i cultural que beneficien d'una forma de protecció contra els riscs de desertització, de degradació, etc. Les col·lectivitats locals es comprometen llavors al costat de l'Estat en una política contractual que associa protecció del patrimoni i desenvolupament local. Un territori és classificat Parc natural regional per decret i es veu atribuir la marca Parc naturalesa regional pel ministeri del medi : aquesta marca registrada té per objectiu promoure una imatge de qualitat, vinculada als esforços de protecció i de revalorització del patrimoni fets al territori. La classificació d'un Parc natural regional es qüestiona cada deu anys.

Contacte

Parc Natural regional Pirineus Catalans
1 carrer Dagobert
66210 Mont-Lluís
Tel : 04.68.04.97.60
Fax : 04.68.04.95.22
Web :
www.parc-pyrenees-catalanes.fr