Mercats públics

Consulteu les licitacions de la Mancomunitat de Municipis Capcir - Alt Conflent en línia.

  

__________________________________________________

__________________________________________________


AVÍS PÚBLIC D'APEL · LACIÓ A LA COMPETÈNCIA - Obres d'ampliació i compliment Camporells Refugi. (Vegeu el document)

AVÍS PÚBLIC D'APEL · LACIÓ A LA COMPETÈNCIA - Consolidació del pont dels Molines (Galbe) i el Pont de Creu (Aude). (Vegeu el document)

__________________________________________________


L'article 133 del Codi de Contractació
COMUNITAT CAPCIR COMÚ - HIGH Conflent, Quillane, LA 66210 Llagonne


OBRES

__________________________________________________

L'article 133 del Codi de Mercats Públics
COMUNITAT CAPCIR COMÚ - ALT CONFLENT La Quillanne - 66210 La Llagonne.