Les torberes

torberes

Una torbera és una zona humida caracteritzada pel seu tenor molt forta en matèria orgànica, poc o no descomposta, d'origen vegetal. És un ecosistema particular i fràgil les característiques del qual en fan un pou de carboni, ja que hi ha més síntesi de matèria orgànica que degradació.

Preservem les torberes i els recursos en aigua
La meitat de la superfície de les torberes franceses ha desaparegut en els 50 darrers anys, ben sovint a causa de l'acció de l'home (drenatge, creació de pistes, explotació de torbes, trepitjada, collita de plantes rares...).

Aquestes zones humides, més enllà dels fabulosos paisatges que ofereixen, constitueixen un patrimoni biològic excepcional, per la seua fauna i la seua flora especialitzades, adaptades a les condicions constrenyedores de baixes temperatura, d'acidesa i d'humitat. S'hi troba 9% de les plantes protegides a França, com l'herba de la gota.
D'altra banda asseguren la regulació del cabal dels rius i representen un recurs modest però preciós per als ramats a la fi de l'd'estiu.

Algunes regles simples a favor de les torberes
- Seguim les senderes abalisades per tal d'evitar la trepitjada, - Cuidem l'hort amb un humus «sense torba», - Preservem la qualitat de l'aigua escampant les aigües usades als llocs previstos a aquest efecte.